ÜYELİK BİLGİLENDİRMELERİ VE SÖZLEŞMESİİnternet üzerinden “www.baykaronline.com”(Bundan sonra “Site” anılacaktır) üyeliği için sözleşme yapacağınız taraf Baykar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra kısaca “Şirketimiz” olarak anılacaktır)’dir.
İletişim Bilgilerimiz:
Unvan: Baykar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres(Merkez): Mollafenari Mahallesi, Küçükyıldız Hanı Sokak, Öztaş Pasajı, No: 7/D-E, Mahmutpaşa – Fatih / İSTANBUL
Adres(Fabrika): Atatürk Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:200 Boğazköy – Arnavutköy/İSTANBUL
Telefon:+90 (212) 462 5252
Whatsapp İletişim: +90 (534) 797 4626
Fax: +90 (212) 417 1212
E-Posta: [email protected]
İnternet Adresi: www.baykaronline.com
Mersis No: 0154041344200001
1. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen Üye(lik) Bilgileri'ni ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek ÜYE OL butonuna basmanız yeterlidir. Üye, internet sitesine üye olurken kendisinden talep edilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde beyan etmekle yükümlüdür. Şirketimiz, Üye tarafından bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından kaynaklı uğrayacağı bütün zararları Üye’den talep edebilir. Üye eksik, yanlış veya güncel olmayan bilgi vermekten ötürü Şirketimizin uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. İşbu Üyelik Bilgilendirmeleri ve Sözleşmesi, üyelik Üyelik Bilgileri'nde belirttiğiniz mail adresine gönderilecektir.Üyeye “özel” (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin Şirketimiz sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.
3. Dilediğiniz her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz.
4. Şirketimiz de aynı şekilde, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. Üyeliği sona erdirebilir, askıya alabilir.
5. Üye, internet sitesini kullanırken en geniş anlamda bütün hukuk kurallarına uyacağını, bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi gibi bir davranışta bütün sorumluluk Üye’ye aittir.
6. Şirketimizin, Site üzerinden vereceği hizmet; www.baykaronline.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, Şirketimizin stok durumunun uygun olması halinde, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.
7. Şirketimiz ve Sitemizde üye/müşteri bilgilerinin ve kişisel verilerinin gizliliği, korunması, saklanması, işlenmesi/kullanımı ve imhası ile ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, esasları belirtilen Gizlilik Kuralları/Politikası, Kullanım Şartları, Kişisel Veriler Kanunu Kapsamında uygulanmakta olan politikalarımız geçerlidir. Kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
8. Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı ""şifresi"" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından tarafından görülmez ve kaydedilmez).
9. Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
10. Şirketimiz, internet sitemizi ziyaret eden, sitemize üye olan veya sitemizden alışveriş yapan gibi müşteri profillerinin belirlenebilmesi ve istatiksel çalışmaların yapılabilmesi amaçlarıyla ile bu verileri kullanabilecek ve bu çalışmaların yapılabilmesi amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
11. Üyelerimiz, ticari elektronik iletişimlerini, diledikleri bir zamanda ve hiçbir gerekçe göstermeksizin; işbu sözleşmede belirtilen ilgili iletişim kanalları vasıtalarıyla Şirketimize ulaşarak veya iletilerimizde belirtilen red işlemini yaparak durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün/gereken işlem ve iletişimler her halükarda devam eder).
12. Sitemizde yapacağınız bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini (iletişim bilgileri dahil) değiştiren üyelerimizin kişisel verileri ve elektronik ticari iletişim hususunda verdikleri izin değişen/yeni bilgileri için de geçerlidir. Bunun gibi iletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı/adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan üyelerimiz, üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptıklarında, ayrıca bir izin/onaylarına gerek olmaksızın ve varsa önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitemizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulunce red bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletilerimizi almaya devam ederler.
13. İnternet Sitemizde toplanan “çerez kayıtları”, üyelerimiz tarafından diledikleri her zaman bilgisayar ve mobil cihazlarının işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısı ayarlarından kaldırılabilir ve/veya bildirimleri durdurulabilir.
14. Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini Sitemize girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Üye; Sitemizde ve/veya mağazalarımızda kişisel veri işlemleri ve üyelik/müşteri hizmetleri hususunda yapılan bilgilendirmeleri önceden görmüş/incelemiş olmanın yanısıra; bu bilgilendirmelerde, sözleşmelerde yazılı tüm bilgileri, şartları okuduğunu, anladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağını, keza ilgili hak ve sorumlulukları taşıyacağını, beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.Ayrıca, Ticari Elektronik İletiler bakımından; ilgili kanunlara uygun biçimde her türlü ürün/hizmet ve imkanlar ile ilgili olarak tarafına ticari olan/olmayan elektronik iletişimler yapılmasına, internet ve (sosyal medya ve diğer online iletişim ağları dahil) iletişim ağları üzerinden bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri ve diğer uygun cihazlar/kanallar ile her türlü ticari elektronik iletiler gönderilmesine izin (onay) vermiş olduğunu, iletişim bilgilerinin bu amaçla alındığını bildiğini, istediği her zaman (varsa) ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gelen kısa mesaj/mailde belirtilen yöntemler ile red hakkını kullanarak veya diğer belirtilen kanuni/teknik yöntemleri uygulayarak "ticari elektronik iletişimi" durdurabileceğini (kanunlar gereği mümkün, gereken ve/veya yapılmakla yükümlü olunan ticari iletişimler ile sosyal amaçlı iletişimlerin devam edeceğini) öğrendiğini ve genel olarak tüm özellik/servislerden, ürün/hizmet/imkanlardan söz konusu şartlarda istifade edebileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.
15. Sitemizden yönlendirme ve başka bir şekilde ulaşılan diğer sitelerde,o sitelerin kendilerine ait gizlilik/güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden, kendilerine gelen her türlü bildirimlerden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik/güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.
16. İnternet sitesinin tasarımı, Baykar markası ve Baykar Tekstil’e ait ürünlerde yer alan, marka, logo ve tasarımlar ve internet sitesi üzerinden Üye’ye sunulan hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku çerçevesinde koruma altındadır. Şirketimizin, İnternet sitesinde yer alan ve başka kişi ve kuruluşlara ait ürünlerde yer alan marka, logo ve tasarımlar ve hizmetler üzerinde de bunların sahibi kişi ve kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan doğan hakları bulunmaktadır.
17. Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen/verilecek olan diğer sitelerden/mobil uygulamalardan/her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları hertürlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından üyeler sorumludurlar.
18. Şirketimiz, mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.
19. Şirketimiz yukarıdaki konularda ve üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.
20. Üyelerin, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa, anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce Şirketimiz ile Üye arasında yapacakları sözleşme ile mümkün olacaktır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz diğer belgelerle birlikte, SİPARİŞ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve MESAFALİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ şartları geçerli olacaktır.
Bu sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
Bu üyelik sözleşmesi, üyelik süreci tamamlanmadan önce üyenin dikkatine sunulmuştur. Üyenin, üyelik kaydı yapması bu sözleşmede yer alan bütün hükümleri okuduğu ve bu hükümleri kabul ettiği anlamına gelir. Üyelik sözleşmesi üyelik kaydı yapılması ile yürürlüğe girer.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için tıklayınız.