ÖN BİLGİLENDİRME FORMUALICI, SATICI tarafından sözleşme kurulmadan önce işbu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ile bilgilendirildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
1. TARAFLAR
1.1. SATICI:
Unvanı: BAYKAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres(Merkez): Mollafenari Mahallesi, Küçükyıldız Hanı Sokak, Öztaş Pasajı, No: 7/D-E, Mahmutpaşa – Fatih / İSTANBUL
Adresi(Fabrika): Atatürk Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:200 Boğazköy Arnavutköy/İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 462 5252 / Whatsapp İletişim: +90 (534) 797 4626
Fax: +90 (212) 417 1212
E-mail: [email protected]
Mersis No: 0154041344200001
Banka Bilgisi:
1.2. ALICI:
Adı-Soyadı/Ünvanı : (Teslimat Alıcısı)
Adresi: (Teslimat Adresi)
Telefon: (Teslimat Telefonu)
E-mail: (Teslimat E-Postası)
2. KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Baykar Tekstil’inİNTERNET SİTESİNDEN elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL)
Marka, Ürün, Renk, Beden vb: -------------- TL ------ ------TL
Sipariş İşlem ve Gönderim/Kargo Ücretleri ------TL
SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil) ------TL
Bu kapsamda, ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyatı/Fiyatları ve Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nın bildirdiği teslim yeri ise aşağıda belirtildiği gibidir.
Ödeme (Tahsilat) Bilgileri:
Ödeme Şekli-Aracı : (Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)[Kart Tipi Visa vs..)
Kart Numarası :
Ödeme Kredi Kartı :
Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim:
Toplam Tutar :------------TL
Teslimat Bilgileri:
Adı,Soyadı/ Unvanı :
Adres :
Telefon:
E-Posta :
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. İşbu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve içerisindeki bilgiler MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz bir parçası olmakla, Taraflar aksi kararlaştırmadıkça, bu bilgiler değiştirilemez.
4.2. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI'ya veya İNTERNET SİTESİ'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Resmi tatiller ve dini/mill bayram günleri bu süreden sayılmaz.
4.3. SATICI, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Sipariş konusu bütün Ürün'ler, ALICI tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir. Kargo Firmaları, SATICI'dan teslim aldığı gönderileri, teslimat yerinin uzaklıkları ve yaşanılan olağanüstü hallere göre değişmekle birlikte mümkün olan en kısa sürede ALICI'lara ulaştırmaktadır.
4.4. Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. www.baykaronline.com internet adresinden yapılan alışverişlerde 100 TL tutarın altında kalan alışverişler için kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup, 100 TL ve üzeri alışverişlerde ise kargo masrafı SATICI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, hal böyle olmakla, SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.
4.5. Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda ürünlerin sevkiyatını takip etmek amacıyla kargo firması ile iletişim kurma süreçleri tamamen ALICI’nın sorumluluğunda olup, SATICI’nın hiç bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Yine, Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de tamamen ALICI'ya aittir.
4.6. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi takdirde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
4.7. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün, en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi, ALICI'nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan her türlü hakları saklıdır.
4.8. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
4.9. SATICI, Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve açık bir şekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirir,ALICI’nın sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte serbest olmakla, onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi/kanuni hükümler uygulanır.
4.10. Kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI'ya iade edilir. İade ALICI'nın SATICI'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.
4.11. ALICI, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI’nın iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.
4.12. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.
4.13. ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formu ileİNTERNET SİTESİ'nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik/nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler/bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler/elektronik iletişim ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit/onay/kabul/iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
5. CAYMA HAKKI
5.1. ALICI Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.
5.2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
5.3. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde, meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur ve bu durumlarda ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.
5.4. Cayma hakkı bulunan hallerde, Alıcı tarafından, cayma hakkının kullanıldığına dair yasal bildirimin 14 gün içerisinde SATICI’nın işbu sözleşmede belirtilen iletişim adreslerine yazılı/sözlü olarak bildirilmiş olması gerekmektedir.
5.5. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıda belirtilen adresine gönderilmesi zorunludur.
5.6. Bu iade işleminde Ürün'e ait E-arsiv faturasının üzerinde bulunan iade formu ile birlikte Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır.
5.7. Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.
5.8. ALICI'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları/sorumlulukları ile SATICI'nın ALICI'dan olan, akdi ve kanuni tahsil/mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.
6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
6.1. Kanunen ve yönetmelik gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, cayma hakkı bulunmamaktadır:
6.1.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
6.1.2. ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
6.1.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
6.1.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
6.1.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
6.1.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
6.1.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
6.1.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
6.1.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
6.1.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
7. KİŞİSEL BİLGİLER, VERİLERİN KULLANIMI, GÜVENLİK VE FİKRİ SINAİ HAKLAR
7.1. SATICI’nın uygulanmakta olan şirket politikaları ve İNTERNET SİTESİ'ndeki bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi/kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda esasları belirtilen gizlilik kuralları/politikası ve şartları geçerlidir.
7.2. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler, ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.
7.3. ALICI'nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, ile her türlü bilgilendirme, reklam/tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari/sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde kanunlarda öngörülen süre/süreler ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan/olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan/olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.
7.4. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı/işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
7.5. İNTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.
7.6. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
7.7. İNTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik/güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.
8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
8.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.
8.2. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’ndaki tüm bilgilendirmeleri ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için tıklayınız.